Sau khi đăng nhập.

B1. Nhấn vào General > My profile on the site.B2. Nhấn vào thanh toán trong profile. Hệ thống sẽ dẫn tới mục thanh toán.